El SAP

El SAP és un Servei d’Assessorament Periodístic orientat a entitats que no disposen de recursos per dedicar a la comunicació.

Moltes entitats petites i mitjanes realitzen tasques necessàries i desenvolupen projectes molt interessants, però no saben com explicar-los a la resta de la societat.

El SAP neix a partir d’una iniciativa de la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que finalment s’ha pogut materialitzar gràcies a la implicació de la Xarxa Europea de Dones Periodistes. Compta amb el suport logístic del Col·legi de Periodistes de Catalunya, així com amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Les aliances i acords aconseguits amb aquests actors permeten que el SAP pugui actuar a nivell de les ONG de pau, desenvolupament i drets humans de Catalunya; no obstant, l’ambició de les impulsores d’aquest projecte és ampliar la cobertura a més sectors.

El SAP pretén servir de complement a les entitats petites i mitjanes i vol fomentar entre aquestes el convenciment de la necessitat d’incorporar el punt de vista (“el xip”) de la comunicació en tot allò que fan. Vol posar en valor, també, l’aportació que pot fer un/a periodista a qualsevol ONG, a l’hora de crear continguts, contribuir a la visibilitat pública de l’entitat i planificar i executar estratègies de comunicació.

El SAP té la vocació de “torn d’ofici” de la comunicació. Per això treballa en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i més concretament, amb la seva borsa de treball formada per prop de 900 periodistes, molts dels quals són a l’atur. La idea bàsica d’aquest servei, a més de donar resposta a les vostres necessitats comunicatives, és la d’establir lligams entre el món de la comunicació i el de les ONG.