Criteris de col·laboració

En una primera fase, els serveis del SAP s’orienten a ONG de cooperació, pau i drets humans ubicades a Catalunya que no disposin de recursos per destinar a la comunicació.

Cada entitat es podrà beneficiar d’una actuació comunicativa gratuïta, gestionada i executada pel SAP. Us recomanem, doncs, que penseu bé quina pot ser la millor oportunitat.

Us donem la benvinguda al SAP. Què necessiteu?

Us podem donar suport per planificar i desenvolupar una acció comunicativa concreta o bé assessorar-vos en aspectes comunicatius.

Ompliu el següent formulari -o bé envieu-nos un missatge a info@sapcomunicacioentitats.cat– i comencem!

* Camp obligatoriTipos de ejemplos válidos doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Tamaño máximo del archivo: 1mb.